Nieuwe subsidies onderschrijven belang Dementelcoach

20/08/2012 - Leusden

Nieuwe subsidies onderschrijven het belang van Dementelcoach. Ondanks bewezen effectiviteit ontbreekt structurele financiering.

Met de nieuwe subsidies van het VSB-fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds NutsOhra, het RCOAK en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kan Dementelcoach meer mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen. Daarnaast kunnen verwijzers geattendeerd worden voor de problemen van deze mantelzorgers en de noodzaak om hen tijdig door te verwijzen. Het vinden van structurele financiering blijft echter een uitdaging.

Dementelcoach biedt professionele telefonische begeleiding aan de mantelzorgers van mensen met dementie. Deze zorg is noodzakelijk omdat 80% van hen overbelast is of risico loopt op overbelasting.

Tijdige signalering overbelasting mantelzorger bespaart veel leed en kosten
In Nederland hebben circa 235.000 mensen dementie. Dit aantal zal de komende decennia verdubbelen. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door een naaste. Deze zorg is intensief en wordt gaandeweg steeds zwaarder. Mantelzorgers hebben hierdoor meer gezondheidsklachten, gebruiken drie tot vier keer meer medicatie en gaan vier maal vaker naar de huisarts. Ook hebben zij een kortere levensverwachting dan leeftijdsgenoten.

Tijdige signalering van (dreigende) overbelasting en doorverwijzing naar Dementelcoach zorgt voor aantoonbare reductie van stress en de daaruit voorkomende klachten. Dit vergroot de draagkracht van mantelzorgers waardoor zij langer thuis voor hun naaste met dementie kunnen zorgen. Uit de maatschappelijke Business Case (mBC) blijkt dat de investering in een mantelzorgtraject door Dementelcoach zich met een factor 10 aan (maatschappelijke baten) terugverdient.

Ondanks bewezen effectiviteit nog geen structurele financiering
Dementelcoach is in 2007 gestart binnen het Landelijk Dementieprogramma (LDP) en kon zich binnen het Transitieprogrammma Langdurende Zorg (TPLZ) doorontwikkelen.

De interventie van Dementelcoach is evidence based. Onderzoek door het VUmc toont aan dat mantelzorgers na een coachingstraject door Dementelcoach minder stress en lichamelijke klachten rapporteren. In 2011 ontving Dementelcoach de zorgvernieuwingsprijs van Alzheimer Nederland.

Ondanks deze resultaten en de waardering die uit de recent ontvangen subsidies spreekt, ontvangt Dementelcoach nog geen structurele financiering. Dit komt o.a. doordat mantelzorgers geen eigen betaaltitel hebben. Dementelcoach probeert daarom zorgverzekeraars en VWS ervan te overtuigen dat mantelzorgers van mensen met dementie in de meeste gevallen zelf ook patiënt zijn en een groot beroep doen op de gezondheidszorg. Dit gebeurt echter onder andere titels zoals depressie, hartproblemen of stress gerelateerde klachten. Ook worden beleidsmakers opgeroepen om het structureel inzetten van deze evidence based zorg mogelijk te maken.

Over Dementelcoach
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de naasten van mensen met dementie. In circa tien telefonische sessies krijgen de mantelzorgers ondersteuning en begeleiding van professionals uit de psychogeriatrie. Bij een vaste coach kunnen ze hun hart luchten, advies inwinnen en problemen bespreken. Zo helpt Dementelcoach hen in het zorgtraject voor hun partner of familielid met dementie.

Uit wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum blijkt dat deze ondersteuning, in combinatie met dagopvang van de dementerende, de belasting en gezondheidsproblemen van de mantelzorger significant vermindert.

Inmiddels werken er 58 zorgprofessionals als coach en zijn er zo’n 300 mantelzorgers telefonisch begeleid.

Aanmelden bij Dementelcoach kan via telefoonnummer 0800 - 0228077 (gratis) of e-mail info@dementelcoach.nl.

Aan de telefonische coaching van Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen kosten verbonden.