Mantelzorgers dementie piekeren over toekomst

12/08/2015 - Onderzoek van Dementelcoach onder bijna 2600 mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie toont aan dat 49% piekert over de toekomst. 43% geeft aan dat de relatie met de naaste zo veranderd is. Vaak gaat het om een partner, vader of moeder. Op www.dementelcoach.nl vullen mensen een test in om te kijken of het nuttig is ook voor zichzelf ondersteuning in te schakelen. Dit om de zorg voor de naaste beter en langer vol te houden.

Bij de test wordt gevraagd of mensen zich herkennen in 6 stellingen. De meeste mantelzorgers scoren drie keer ‘ja’. 10% geeft aan zich in alle stellingen te herkennen, 20% in 5 of meer. Dat geeft aan hoe zwaar de last is van mantelzorgers. Veel mensen met dementie die thuis wonen, zijn afhankelijk van mantelzorgers. De partner, kinderen of andere betrokkenen zorgen vaak 7 dagen per week voor hun naaste met dementie. Het is moeilijk de problemen die thuis spelen met andere familieleden en bekenden te bespreken. De mantelzorgers hebben daardoor het gevoel er alleen voor te staan. Het is dus belangrijk dat zij zelf ook ondersteund worden.

Over Dementelcoach
Dementelcoach biedt telefonische ondersteuning aan hen die voor een naaste met dementie zorgen. Mantelzorgers kunnen in telefoongesprekken met een vaste coach hun hart luchten, advies inwinnen en ervaringen en problemen bespreken. De mantelzorger betaalt € 75,- (incl. BTW) per gesrprek. Aan de andere kant van de lijn zit een professionele zorgverlener met ervaring in de zorg voor mensen met dementie. De coaches zijn getraind in deze telefonische hulpverlening. Er zijn ook coaches opgeleid om Turkse en Marokkaanse migranten in hun eigen taal te ondersteunen. Mensen die gebruik hebben gemaakt van Dementelcoach waarderen de dienst met een 8.5.

Informatie over Dementelcoach of aanmelden kan via
Internet www.dementelcoach.nl
Telefoon        0800 - 0228077 (gratis)
E-mail           info@dementelcoach.nl

De test
Zorgt u voor iemand met dementie en herkent u zich in 1 of meer van onderstaande 6 punten?
1. Ik heb regelmatig het gevoel er alleen voor te staan
2. Ik pieker regelmatig over de (nabije) toekomst
3. Ik voel me vermoeid en/of slaap slecht
4. De relatie met degene voor wie ik zorg is nu zo anders
5. Ik weet nu pas wat dementie is nu ik er van zo dichtbij mee te maken heb
6. Ik krijg weinig begrip uit mijn omgeving