Gemeente Kerkrade en Amersfoort eerste Dementelcoach gemeenten

16/10/2014 - Gemeente Kerkrade en Gemeente Amersfoort zijn de eerste gemeenten die mantelzorgondersteuning voor hun inwoners inkopen bij Dementelcoach. Dementelcoach biedt in deze gemeenten telefonische consultatie aan met een professional uit de dementiezorg.

Wethouder Imming van Amersfoort: “Wij waarderen de inzet van mantelzorgers en willen hen zo goed mogelijk ondersteunen en overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Heel belangrijk daarbij vind ik dat mantelzorgers óók ruimte voor zichzelf vinden, bijvoorbeeld door hun hart te luchten en advies in te winnen. De dienstverlening van Dementelcoach sluit hierbij goed aan.”

Een eenmalig consultatiegesprek biedt de mantelzorger al veel. Als de naaste van iemand met dementie daar behoefte aan heeft, kan vervolgens een coachtraject van 10 gesprekken gestart worden met een vaste telefonische coach. De financiering van deze trajecten wordt nu verder ingevuld.

Bewezen effectief
Dementelcoach is wetenschappelijk bewezen effectief en wordt hoog gewaardeerd door de mantelzorgers. Zo won Dementelcoach de Zorgvernieuwingsprijs van Alzheimer Nederland en scoort Dementelcoach een 8,6 op cliënttevredenheid. Inmiddels heeft het ministerie van VWS zich positief uitgesproken over de noodzaak van het voortbestaan van Dementelcoach en gaat de voorwaarden daarvoor creëren.

Goede voorbeeld
Er lopen nu trajecten met maatschappelijke investeerders om van Dementelcoach een maatschappelijke onderneming te maken. Gemeenten die voor 2015 zeker willen stellen dat hun inwoners ondersteund worden door Dementelcoach, kunnen het voorbeeld van Kerkrade en Amersfoort volgen en consultatie of coaching inkopen. Dementelcoach biedt hiervoor een concreet aanbod. Op 8 december wordt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gepresenteerd welke gemeenten zich hebben aangesloten. Het ministerie van VWS volgt deze ontwikkelingen op de voet.