Dementelcoach start donatie campagne

02/04/2015 - Dementelcoach moet doorgaan! Iedereen die wil dat Dementelcoach doorgaat met het ondersteunen van mantelzorgers van mensen met dementie kan nu bijdragen. Zodat deze zwaar belaste mantelzorgers hun hart kunnen luchten, adviezen kunnen inwinnen en problemen kunnen bespreken. Om zo langer voor hun partner, vader of moeder met dementie te kunnen zorgen.

Met een gift maken donateurs het mogelijk om de telefoon bemand te houden én verder onderzoek te kunnen doen naar de toegenomen volhoudtijd van de mantelzorger. Met die gegevens gaat Dementelcoach zorgen dat de politiek in samenwerking met zorgverzekeraars deze vorm van ondersteuning blijvend mogelijk maakt. Want bij Dementelcoach weten ze hoe hard deze ondersteuning nodig is bij het thuis zorgen voor iemand met dementie. De aanpak is bewezen effectief en wordt door de mantelzorgers gewaardeerd met een 8,5.

Giften kunnen gedaan worden op rekeningnummer NL54ABNA0626803403 t.n.v. Coöperatie Dementelcoach o.v.v. 'Dementelcoach moet doorgaan'.