Dementelcoach deelnemer aan proef met Ontmoetings Centra

10/05/2016 - – Dementelcoach neemt deel aan een onderzoeksproject van ZonMW naar de implementatie en (kosten)effectiviteit van drie nieuwe vormen van begeleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bij ontmoetingscentra.


Ontmoetingscentra 3.0: Onderzoek naar implementatie van drie nieuwe ‘op maat‘ interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers bieden een bewezen effectief ondersteuningsprogramma. Het project ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoekt de koppeling van drie nieuwe, effectieve vormen van begeleiding bij dementie aan bestaande ontmoetingscentra: DemenTalent, Dementelcoach en STAR e-learning. Via DemenTalent kunnen mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Dementelcoach biedt mantelzorgers telefonische ondersteuning op maat bij problemen die zij zelf ervaren. STAR e-learning is een internet-cursus voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals over dementie, begeleiding en zorg. Het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit en toegevoegde waarde van deze nieuwe begeleidingsvormen bij ontmoetingscentra, vergeleken met het reguliere aanbod. Als dit verbrede aanbod meerwaarde heeft, zal gestimuleerd worden dat dit ook op meer plekken in het land mogelijk wordt gemaakt. Zo kunnen thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers door het hele land hier profijt van hebben.


Projectleider: Prof.dr. R.M. Dröes, afdeling Psychiatrie, VU medisch centrum Amsterdam
Samenwerkende partijen: Stichting VU/VUmc, Dirkse Anders Zorgen (DAZ), Dementelcoach, Combiwel, King Arthur Groep, Alzheimer Nederland. Een persoon met dementie en een mantelzorger nemen ook deel aan de projectgroep.
Subsidieverstrekkers: o.m. ZonMw, Dioraphte, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Hofje Codde & Van Beresteyn, Bavo stichting.

Komt u in aanmerking voor vergoeding?


Door dit project kunnen in bepaalde gemeentes mantelzorgers die ontmoetingscentra bezoeken, kosteloos gebruik maken van de telefonische ondersteuning van Dementelcoach.

Bent u een bezoeker van een ontmoetingscentra, informeer dan of dit ontmoetingscentra deel uit maakt van het project en of u in aanmerking komt voor kosteloze ondersteuning.