Dag van de Mantelzorg 2012

05/11/2012 - Leusden

Nu even niet... Niet voor naasten van mensen met dementie

Dit jaar staat de Dag van de Mantelzorg in het teken van 'Nu even niet'. Mantelzorgers die met liefde voor een ander zorgen, vergeten soms goed voor zichzelf te zorgen. Er af en toe even tussenuit gaan, is eigenlijk een voorwaarde om de zorgtaken te kunnen volhouden. Voor naasten van mensen met dementie ligt dat complexer. De zorg voor iemand met dementie kan moeilijk worden overgenomen door derden. Door wantrouwen en angst wordt de dementerende onrustig en soms zelfs onhandelbaar. Bij vertrek maar ook tijdens afwezigheid en bij terugkomst van de mantelzorger ontstaan vaak problemen.

Gelukkig is er gespecialiseerde zorg voor iemand met dementie. Een aantal uur per week kan gebruik worden gemaakt van dagbehandeling. In die uren heeft de mantelzorger de handen even vrij. In de praktijk blijkt dat niet afdoende te zijn. Ook zorg voor de mantelzorger zelf is noodzakelijk. Dementelcoach biedt ondersteuning op een moment dat het de mantelzorger schikt. In circa tien telefonische sessies krijgen de mantelzorgers ondersteuning en begeleiding van professionals uit de psychogeriatrie. Uit wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum blijkt dat deze ondersteuning, in combinatie met dagopvang van de dementerende, de belasting en gezondheidsproblemen van de mantelzorger aantoonbaar vermindert.

Mantelzorgers zeggen over Dementelcoach:
"Ik heb uiteraard een en ander gelezen over het proces van dementeren, maar tijdens de gesprekken met mijn coach heb ik geleerd om een andere kijk te krijgen op mijn dementerende moeder. Met meer geduld, begrip en vooral liefde heb ik haar kunnen benaderen."

"Ik zeg altijd dat dementie de vreselijkste ziekte is. Je kunt niet meer met je partner praten. Dat ben je kwijt. Toen mijn man nog leefde voerde ik gesprekken met een coach. Dat vond ik verrukkelijk. Met haar kon ik alles bespreken. Je hebt het ook nodig dat iemand je gelooft. Anderen maakten vaak niet mee dat mijn man zo boos kon zijn en vreemd kon doen."

"Ik voel me meer geholpen en gehoord dan dat ik tot nu toe ooit ben."

Aanmelden bij Dementelcoach kan via telefoonnummer 0800 - 0228077 (gratis) of e-mail info@dementelcoach.nl.

Aan de telefonische coaching van Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen kosten verbonden.