Animatiefilm Dementelcoach ingezonden voor online competitie Nederlands Film Festival

17/07/2012 - Leusden

De animatiefilm van Dementelcoach dingt mee in de online competitie van het Nederlands Film Festival 2012. Met deze film vraagt Dementelcoach aandacht voor de problemen van mantelzorgers van mensen met dementie.

Dementelcoach biedt kosteloze telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. In circa 10 gesprekken met een vaste professionele coach kunnen zij hun hart luchten, advies inwinnen of problemen bespreken. Zo helpt Dementelcoach hen in het zorgtraject voor hun partner of familielid met dementie.

De zware rol van mantelzorgers bij dementie
In Nederland hebben circa 235.000 mensen dementie. Dit aantal zal de komende decennia verdubbelen. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door een naaste. Deze zorg is intensief en wordt gaandeweg steeds zwaarder. Mantelzorgers hebben meer gezondheidsklachten dan leeftijdgenoten, bezoeken vier maal vaker de huisarts en gebruiken drie tot vier keer meer medicatie. Door de continue stress hebben partners van mensen met dementie een vier tot zeven jaar kortere levensverwachting. In één op de drie situaties is sprake van huiselijk geweld en/of seksueel ontremd gedrag.

Veel mantelzorgers schamen zich voor het gedrag van de persoon met dementie. Ook worden ze vaak geconfronteerd met onbegrip en ontkenning door de omgeving. De reguliere hulpverlening signaleert deze problemen vaak niet of onvoldoende. Hierdoor voelen veel mantelzorgers zich geïsoleerd. ‘Het is een weg die je voor een groot deel alleen moet gaan’ zei een van de mantelzorgers die zich bij Dementelcoach aanmeldde.

Aandacht voor problematiek via animatiefilm
Dementelcoach heeft een korte animatiefilm laten maken om aandacht te vragen voor de problemen van mantelzorgers en voor de wijze waarop Dementelcoach hen kan ondersteunen. De vele positieve reacties op de animatiefilm deed Dementelcoach ertoe besluiten dit filmpje in te sturen voor de NFF Online Competitie. Dit is een competitie van korte films in de categorieën fictie, documentaire, videoclip en animatie. Het is onderdeel van het Nederlands Film Festival, dat van 26 september tot en met 5 oktober 2012 plaatsvindt in Utrecht.
Helaas is 14 augustus bekendgemaakt dat het animatiefilmpje van Dementelcoach niet geselecteerd is. Door het grote aantal aanmeldingen was het NFF genoodzaakt vele producties, vaak van goede kwaliteit, niet in de NFF Online Competitie op te nemen.

We stellen het op prijs als u ons een berichtje stuurt wanneer u iets over dit onderwerp publiceert.

Over Dementelcoach
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de naasten van mensen met dementie. In circa tien telefonische sessies krijgen de mantelzorgers ondersteuning en begeleiding van professionals uit de psychogeriatrie. Bij een vaste coach kunnen ze hun hart luchten, advies inwinnen en problemen bespreken. Zo helpt Dementelcoach hen in het zorgtraject voor hun partner of familielid met dementie.

Uit wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum blijkt dat deze ondersteuning, in combinatie met dagopvang van de dementerende, de belasting en gezondheidsproblemen van de mantelzorger significant vermindert. Inmiddels werken er 58 zorgprofessionals als coach en zijn er zo’n 300 mantelzorgers telefonisch begeleid.

Aanmelden bij Dementelcoach kan via telefoonnummer 0800 - 0228077 (gratis) of e-mail info@dementelcoach.nl

Aan de telefonische coaching van Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen kosten verbonden.