21 september Wereld Alzheimer Dag

17/09/2012 - Leusden

Het internationale thema van Wereld Alzheimer Dag 2012 is ‘Dementia: Living Together’. Misschien nog wel het best te vertalen als ‘Dementie, dat ervaar je met elkaar’. Omdat dementie niet alleen degene treft die er aan lijdt maar juist ook diens naasten, de mensen die het meest betrokken zijn bij hem of haar.

Het thema sluit aan bij de doelstellingen van Dementelcoach. Dementelcoach richt zich op de naaste van de dementerende, biedt diegene steun en een luisterend oor om het leven samen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te kunnen leven. Het liefst thuis in de eigen omgeving.

Dementelcoach gaat dit najaar in samenwerking met Stichting Pharos kijken of Dementelcoach ook geschikt is als dienstverlening aan migranten die thuis zorgen voor een naaste met dementie. Dementie als ziektebeeld is bij migranten-Nederlanders veel minder bekend. Daarnaast is er sprake van veel vanzelfsprekende familiezorg. Al is deze familiezorg vanzelfsprekend, het maakt de stress die deze intensieve zorg met zich meebrengt niet minder. Dementelcoach wil ook graag deze mensen ondersteuning bieden.

Over Dementelcoach
Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de naasten van mensen met dementie. In circa tien telefonische sessies krijgen de mantelzorgers ondersteuning en begeleiding van professionals uit de psychogeriatrie. Bij een vaste coach kunnen ze hun hart luchten, advies inwinnen en problemen bespreken. Zo helpt Dementelcoach hen in het zorgtraject voor hun partner of familielid met dementie.

Uit wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum blijkt dat deze ondersteuning, in combinatie met dagopvang van de dementerende, de belasting en gezondheidsproblemen van de mantelzorger significant vermindert.
Inmiddels werken er 58 zorgprofessionals als coach en zijn er zo’n 300 mantelzorgers telefonisch begeleid.

Aanmelden bij Dementelcoach kan via telefoonnummer 0800 - 0228077 (gratis) of e-mail info@dementelcoach.nl.

Aan de telefonische coaching van Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen kosten verbonden.