Doe hier de test
twee handen
Zegt het voort

Dementelcoach

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?

Zorgen voor iemand met dementie overkomt je. Het is geen keuze, je doet het vanzelfsprekend, voor je partner, je vader of moeder of een goede vriend of vriendin. De vaak intensieve en emotionele steun vraagt veel en dat terwijl naast het leven met dementie, het gewone leven ook gewoon doorgaat. Hoe gaat u daarmee om? Soms is het fijn om daarbij ondersteuning te krijgen. Onze coaches zijn opgeleid en gespecialiseerd in de zorg voor mensen met dementie. En daardoor weten zij wat u meemaakt.

Uit onderzoek blijkt dat de steun van Dementelcoach u daadwerkelijk helpt bij het langer volhouden van de zorg, om meer begrip te krijgen voor uw naast en uzelf, waardoor u zelf minder stress ervaart. Al 5 jaar onderzoeken we de resultaten en meer dan 80% van mensen die een coachtraject hebben gehad, geven aan dat de gesprekken met hun coach hen hebben geholpen en zij zich gesteund hebben gevoeld.

Dementelcoach ondersteunt u bij het zorgen voor uw naaste met dementie en doet dit door telefonische hulp. Dit doen we in een aantal gesprekken, van ongeveer drie kwartier per gesprek. U heeft een vaste coach. Uit ervaring weten we dat tien gesprekken u echt helpt. Minder of meer kan natuurlijk ook, uiteindelijk bepaalt u zelf hoeveel gesprekken u wilt. Tijdens deze gesprekken kunt u:

  • uw hart luchten
  • adviezen inwinnen
  • uw kennis over dementie vergroten
  • problemen bespreken

Zo ondersteunt Dementelcoach u bij het zorgen voor en leven met uw partner of familielid met een vorm van dementie, zoals Alzheimer, Lewy Body en frontotemporale dementie.
Uit ervaring weten wij dat contact zoeken met Dementelcoach nooit te vroeg is. In een verkennend gesprek kunt u samen met Dementelcoach bepalen waar u behoefte aan heeft en dit op maat afstemmen met de coach. De begeleiding kan per uur worden afgesproken.

"Je kunt tenslotte beter voor iemand zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt." Dementelcoach helpt u hierbij.

Kosten

Dementelcoach brengt de volgende kosten bij u als mantelzorger in rekening:

  • per coachgesprek € 57,50 incl. BTW.

Tijdens het intakegesprek bepaalt u zelf hoeveel gesprekken u nodig denkt te hebben, of u geeft tijdens het coachtraject aan wanneer u voldoende geholpen bent. Zodra u besluit om een Dementelcoach-traject te starten, krijgt u een bevestiging en een verzoek om € 150,- als borg te betalen. Dit bedrag wordt na afronding van het traject met u verrekend. De gesprekken zelf worden per maand achteraf gefactureerd.

Vergoeding

Overleg met uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemaakte kosten. De mogelijkheden hiertoe verschillen per verzekeraar. Sommige gemeenten subsidieren de coachgesprekken, maar dit verschilt per gemeente. Overleg met het zorgloket van uw gemeente.

Voor mij?

U bepaalt zelf het moment waarop u ondersteuning wilt. Een dementieproces duurt een aantal jaar, u kunt contact zoeken wanneer u wilt. In het intakegesprek kunt u samen met ons bepalen waar u behoeft aan heeft en dit op maat afstemmen.

Behoefte aan ondersteuning en coaching? Doe de test of neem gelijk contact op.

animatiefilmpje dementelcoach

"Dementie is een vreselijke ziekte. Je kunt niet meer met hem praten. Dat ben je kwijt. Maar met mijn coach kon ik alles bespreken. Je hebt het nodig dat iemand je gelooft. Anderen maakten vaak niet mee dat mijn man zo boos kon zijn en vreemd kon doen. Je vertelt weinig aan je omgeving en de gekke dingen al helemaal niet. Tegen haar vertelde ik dat wel en zij geloofde me ook. Je merkte dat ze veel ervaring heeft. Dat was erg fijn."
Mevrouw Speelberg, haar man had dementie