Doe hier de test
twee handen
Zegt het voort

Dementelcoach

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?

Zorgen voor iemand met dementie overkomt je. Het is geen keuze, je doet het vanzelfsprekend, voor je partner, je vader of moeder of een goede vriend of vriendin. De vaak intensieve en emotionele steun vraagt veel en dat terwijl naast het leven met dementie, het gewone leven ook gewoon doorgaat. Hoe blijft u daar vitaal bij? Soms is het fijn om daarbij wat ondersteuning te krijgen, zonder dat het wordt overgenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de steun van Dementelcoach u ook daadwerkelijk helpt, bij het langer kunnen volhouden van de zorg, om meer begrip voor uzelf te krijgen en om zelf minder stress te ervaren. Al 5 jaar onderzoeken we de resultaten en bijna 80% van mensen die een coachtraject hebben gehad, geven aan dat het geholpen heeft en steun heeft gegeven.

Dementelcoach ondersteunt u om een vitale mantelzorger te blijven en biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. Dit kan in een in een traject van een aantal gesprekken met een vaste coach. Hoeveel gesprekken kunt u zelf bepalen. Tijdens de gesprekken kunt u:

  • uw hart luchten
  • adviezen inwinnen
  • problemen bespreken

Zo helpt Dementelcoach u in het zorgtraject voor uw partner of familielid met een vorm van dementie, zoals Alzheimer.
Uit ervaring weten wij dat contact zoeken met Dementelcoach nooit te vroeg is. In een verkennend gesprek kunt u samen met Dementelcoach bepalen waar u behoefte aan heeft en dit op maat afstemmen met de coach. De begeleiding kan per uur worden afgesproken.

Je kunt tenslotte beter voor iemand zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Gun uzelf een Dementelcoach-traject of gun het effect op u aan uw naaste!

Dementelcoach brengt de volgende kosten bij u als mantelzorger in rekening:

  • per coachgesprek € 49,95 incl. BTW.

Tijdens het intakegesprek bepaalt u zelf hoeveel gesprekken u nodig denkt te hebben, of u geeft aan wanneer u voldoende geholpen bent. Zodra u besluit over te gaan tot een Dementelcoach-traject krijgt u een bevestiging en een verzoek om € 150,- als borg te betalen. Dit bedrag wordt na afronding van het traject met u verrekend. De gesprekken zelf worden per maand achteraf gefactureerd.

Vergoeding

Overleg met uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemaakte kosten. De mogelijkheden hiertoe verschillen per verzekeraar. 

In de komende drie jaar doet Dementelcoach mee aan een proef en daarom vergoeden sommige gemeenten het gehele traject voor de mantelzorger. Verderop op de website vindt u meer informatie.

Voor mij?

U bepaalt zelf het moment waarop u ondersteuning wilt.Uit ervaring weten wij dat contact zoeken met Dementelcoach nooit te vroeg is. In het intakegesprek kunt u samen met ons bepalen waar u behoeft aan heeft en dit op maat afstemmen.

Is de tijd rijp om ondersteuning te vragen? Doe de test of neem gelijk contact op.

animatiefilmpje dementelcoach

"De omgeving van mensen met dementie schat de situatie thuis vaak minder erg in dan hij is. Zo staat de mantelzorger er vaak alleen voor. Bij Dementelcoach is er iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt en wordt er naar je geluisterd. Door mensen die ervaring hebben in de zorg voor mensen met dementie. Zij kunnen je tips en adviezen geven. Ik adviseer alle mantelzorgers om bijtijds van deze ondersteuning gebruik te maken. Als je als mantelzorger niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor iemand anders zorgen."
Dokter Middeljans, klinisch geriater